Hrací a provozní řád

Tenisový klub Havlíčkův Brod

Hrací řád

 1. Hra na kurtu je možná až po řádné rezervaci kurtu v online rezervačním systému, osobně na recepci nebo na telefonním čísle recepce 739 842 428. 
 2. Zákazník zahájí hru až po zaplacení na recepci.
 3. Rezervaci pronájmu kurtu je možné zrušit nejpozději 24 hodin před zahájením hry. Máte-li vytvořenou rezervaci a na kurty se nedostavíte nebo rezervaci včas nezrušíte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny pronájmu kurtu, resp. ceny trenérských služeb.
 4. Před zahájením hry hráč pokropí kurt. Po hře je povinností každého hráče kurt srovnat ráhnem a zamést. 
 5. Do doby pronájmu kurtu je zahrnuta i doba úklidu kurtu. 
 6. Přístup na kurty je možný pouze v odpovídající tenisové obuvi.

Provozní řád

 1. Každý zákazník a člen klubu je povinen udržovat v celém tenisovém areálu pořádek a čistotu.
 2. Každý zákazník a člen klubu je povinen dodržovat stanovenou otevírací dobu a rezervované hodiny.
 3. Každý zákazník má právo využívat šatny a sociální zázemí. Tenisový klub nezodpovídá za osobní věci, které nejsou uzamčeny v šatní skříňce.
 4. V celém areálu tenisového klubu a zázemí platí přísný zákaz kouření.
 5. V celém areálu je přísný zákaz vstupu podnapilým a návštěvníkům se zvířaty.
 6. Zakazuje se manipulace s ohněm a hořlavými látkami.
 7. Jakékoliv zjištěné závady má návštěvník povinnost hlásit na recepci.
 8. Zakazuje se návštěvníkům ničit zařízení a přelézat plot kolem areálu.
 9. Každý návštěvník nese odpovědnost za způsobené škody a je povinen nahradit je v plné výši.
 10. Každý návštěvník je povinen řídit se tímto provozním řádem.