Hrací a provozní řád

Tenisový klub Havlíčkův Brod

Hrací řád

 

 1. Hra na kurtu je možná až po řádné rezervaci kurtu na recepci nebo přes rezervační systém. Telefonní číslo recepce je 739 842 428.  
 2. Zákazníci mohou zahájit hru až po zaplacení na recepci.
 3. Rezervaci pronájmu kurtu je možné zrušit nejpozději 24 hodin před začátkem. Máte-li vytvořenou rezervaci a na kurty se nedostavíte nebo zavčasu rezervaci nezrušíte, storno poplatek je ve výši 100 % ceny pronájmu kurtu.
 4. Po hře je povinnost srovnat kurt ráhnem a zamést kurt. Do doby pronájmu kurtu je zahrnuta i doba nutného úklidu kurtu. 
 5. Přístup na kurty je možný pouze v odpovídající tenisové obuvi.
 6. Na dvorcích je přísný zákaz kouření.

V případě porušení pravidel hracího řádu je správce oprávněn vykázat dotyčného z tenisového areálu.

 

Provozní řád

 

 1. Každý zákazník a člen klubu je povinen udržovat v tenisovém areálu (kurty a sociální zázemí) pořádek a čistotu.
 2. Každý zákazník a člen klubu je povinen dodržovat stanovenou provozní dobu a předepsané hodiny, které si objednal.
 3. Každý zákazník má právo využívat uzamykatelné šatny, sociální zázemí a kulturní místnost tenisového klubu. TK nezodpovídá za osobní věci které nejsou uzamčeny v šatní skřínce.
 4. V celém areálu tenisového klubu a zázemí platí zákaz kouření.
 5. Zákaz vstupu návštěvníkům podnapilým a návštěvníkům se zvířaty do celého tenisového areálu.
 6. Zakazuje se manipulace s ohněm a hořlavými látkami.
 7. Veškeré závady na zařízení hlásit provozovateli tenisového areálu.
 8. Zakazuje se návštěvníkům areálu ničit zařízení areálu a přelézat plot kolem areálu.
 9. Každý návštěvník nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízení areálu a je povinen nahradit je v plné výši.

Každý návštěvník je povinen řídit se tímto provozním řádem.