Hrací a provozní řád

Tenisový klub Havlíčkův Brod

HRACÍ ŘÁD

 1. Hra na kurtu je možná až po řádné rezervaci kurtu v rezervačním systému tenishb.cz, osobně na recepci, na telefonním čísle recepce 739 842 428 nebo po dohodě s předsedou TK Jindřichem Kučerou 734 821 816.
 2. Před vstupem na kurt se zákazník nahlásí na recepci TK.
 3. Zákazník zahájí hru až po zaplacení přes platební bránu nebo na recepci.
 4. Po hře je povinností každého hráče kurt srovnat ráhnem, zamést, případně pokropit.
 5. Do doby pronájmu kurtu je zahrnuta i doba úklidu kurtu. Neupravení kurtu ke konci rezervace = stržení ceny následující hodiny dle ceníku.
 6. Přístup na kurty je možný pouze v odpovídající tenisové obuvi.
 7. Pokud hraje na kurtu hráč, který je držitelem permanentky, s hráčem, který permanentku nevlastní, je tento hráč povinen zaplatit 50% z ceny kurtu dle aktuálního ceníku. Za uhrazení zodpovídá držitel permanentky. V případě neuhrazení kurtu, bude tomuto hráči permanentky odebrána. 

Storno kurtu: 

 • do 8 hod předem ...... 100% vrácení kreditů / hod
 • do 4 hod předem ...... 50 % vrácení kreditů / hod
 • do 2 hod předem ....... 25% vrácení kreditů / hod
 • méně jak 2 hodiny ...... 0 % vrácení kreditů / hod

 

PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Každý zákazník a člen klubu je povinen udržovat v celém tenisovém areálu pořádek a čistotu.
 2. Každý zákazník a člen klubu je povinen dodržovat stanovenou otevírací dobu a rezervované hodiny.
 3. Každý zákazník má právo využívat šatny a sociální zázemí. Tenisový klub nezodpovídá za osobní věci, které nejsou uzamčeny v šatní skříňce.
 4. V celém areálu tenisového klubu a zázemí platí přísný zákaz kouření.
 5. V celém areálu je přísný zákaz vstupu podnapilým a návštěvníkům se zvířaty.
 6. Zakazuje se manipulace s ohněm a hořlavými látkami.
 7. Jakékoliv zjištěné závady má návštěvník povinnost hlásit na recepci.
 8. Zakazuje se návštěvníkům ničit zařízení a přelézat plot kolem areálu.
 9. Každý návštěvník nese odpovědnost za způsobené škody a je povinen nahradit je v plné výši.
 10. Každý návštěvník je povinen řídit se tímto provozním řádem.

 

Každý návštěvník je povinen řídit se tímto provozním řádem.