Hrací a provozní řád

Tenisový klub Havlíčkův Brod

Hrací řád

 1. Hra na kurtu je možná po řádné rezervaci kurtu v rezervačním systému, případně osobně na recepci či na telefonním čísle recepce  739 842 428. 
 2. Před vstupem na kurty je nutné se ohlásit na recepci a zaplatit pronájem kurtu v případě hry bez permanentky.
 3. Rezervaci pronájmu kurtu je možné zrušit nejpozději 6 hodin před zahájením hry v rezervačním systému. 
 4. Pokud nebyla rezervace řádně zrušena a na kurty se nedostavíte bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny pronájmu kurtu.
 5. Po hře je povinností každého hráče kurt srovnat ráhnem a zamést. V případě potřeby i pokropit.
 6. Do doby pronájmu kurtu je zahrnuta i doba úklidu kurtu. 
 7. Přístup na kurty je možný pouze v odpovídající tenisové obuvi.

V případě porušení pravidel Hracího řádu je správce oprávněn vykázat dotyčného z tenisového areálu.

Provozní řád

 1. Každý zákazník a člen klubu je povinen udržovat v celém tenisovém areálu pořádek a čistotu.
 2. Každý zákazník a člen klubu je povinen dodržovat stanovenou otevírací dobu a rezervované hodiny.
 3. Každý zákazník má právo využívat šatny a sociální zázemí. Tenisový klub nezodpovídá za osobní věci, které nejsou uzamčeny v šatní skříňce.
 4. V celém areálu tenisového klubu a zázemí platí přísný zákaz kouření.
 5. V celém areálu je přísný zákaz vstupu podnapilým a návštěvníkům se zvířaty.
 6. Zakazuje se manipulace s ohněm a hořlavými látkami.
 7. Jakékoliv zjištěné závady má návštěvník povinnost hlásit na recepci.
 8. Zakazuje se návštěvníkům ničit zařízení a přelézat plot kolem areálu.
 9. Každý návštěvník nese odpovědnost za způsobené škody a je povinen nahradit je v plné výši.
 10. Každý návštěvník je povinen řídit se tímto provozním řádem.