Pronájem kurtů

Tenisový klub Havlíčkův Brod

Ceník – letní sezóna 2022

Cena za kurtu = 160,- Kč / hod

PRIMETIME (po-pá) – 16:00 - 19:00 hod = 190,- Kč

1 Kč = 1 kredit 

Cena

Klient ZDARMA obdrží

Celkem nabito

1000 kreditů

2000 kreditů

4000 kreditů

1.000 Kč

2.000 Kč

4.000 Kč

100 kreditů

300 kreditů

800 kreditů

 1 100 kreditů

2 300 kreditů

4 800 kreditů

1. Slevy nájemcům sportovišť formou kreditů 

Při zakoupení kreditu a jeho uhrazení v hotovosti nebo platební bránu, bude držiteli kreditu poskytnuta sleva z ceníkových cen nájmu sportoviště ve výši uvedené v tabulce výše.

Zásady poskytnutí slevy:

 • nákup kreditu je možný přes rezervační systém platební bránou nebo v hotovosti/ platební kartou v době otevření recepce TK
 • kredit je veden pod uživatelským jménem klienta v rezervačním systému a je nepřenosný
 • dospělí hrající se členem mládeže TK  nebo klient hrající s trenérem hradí 50% ceny kurtu
 • držitel kreditu si objednává pouze jednotlivé volné hodiny vždy maximálně na 5 dní dopředu
 • držitel kreditu si nemůže rezervovat pevný termín jako dlouhodobý nájemce
 • příslušná částka za nájem sportoviště je držiteli ihned z kreditu odepsána
 • čerpání kreditu eviduje rezervační systém, klient vidí počet zbývajících kreditů pod přihlášením svého uživatelského jména
 • z kreditu nelze hradit ani část nájmu za uspořádání turnaje či jiné společné akce

Storno kurtu: 

 • do 8 hod předem ...... 100% vrácení kreditů / hod
 • do 4 hod předem ...... 50 % vrácení kreditů / hod
 • do 2 hod předem ....... 25% vrácení kreditů / hod
 • méně jak 2 hodiny ...... 0 % vrácení kreditů / hod 

Letní permanentky 2022

Cena

Sleva pro členy

Děti do 9 let včetně

Děti od 10 do 21 let včetně

Senioři 65+ (pouze všední dny 8:00 – 12:00 hod)

500 Kč

1.500 Kč

1.500 Kč

100 %

33 %

0%

 

**Trenérské služby - TRENÉR

Cena na osobu / hodina

1 hráč

2 hráči

3 hráči

4 hráči

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

400 Kč

220 Kč

160 Kč

130 Kč

 

ČLENSTVÍ :

Cena

Zdarma kreditů

Dospělí

Děti do 9 let včetně

Děti od 10 do 21 let včetně

1.500 Kč

500 Kč

500 Kč

1.000

0

0

 

**Trenérské služby - ZÁVODNÍ TRENÉR

Cena na osobu / hodina

1 hráč

2 hráči

3 hráči

………………………………………

………………………………………

………………………………………

500 Kč

500 Kč

540 Kč

 

**Trenérské služby – TRENÉR JUNIOR

Cena na osobu / hodina

1 hráč

2 hráči

3 hráči

………………………………………

………………………………………

………………………………………

200 Kč

120 Kč

90 Kč

Platba tréninků:

 • Klient, který se omluví nejpozději do 8 hodiny ranní téhož dne, nemusí hradit trenéra. Musí však hodinu nahradit v jiném termínu.
 • Klient, který se neomluví včas, hradí cenu v plné výši.
 • V případě přerušení TJ z důvodu špatného počasí apod. se platí každá započatá 1/2 hodina dle aktuální ceny trenéra.
 • Kdo platí trenéra, pokud klient nepřijde?! (2 a více hráčů)
  • Hradí každý svoji část

*Změny cen, storno poplatků, případné změny rezervací v rezervačním systému vyhrazeny.

**Ceny tréninků a jednotlivých trenérů se mohou v průběhu sezóny změnit.

 • Klienti si své TJ, náhrady, změny TJ apod… řeší sami se svými trenéry
 • Po každé hodině se kurty upravují ráhnem a následně sítí.
 • V areálu TK se všichni ZDRAVÍ!!!
 • V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte vedení TK!!!

*Změny cen, storno poplatků, případné změny rezervací v rezervačním systému vyhrazeny.

**Ceny tréninků a jednotlivých trenérů se mohou v průběhu sezóny změnit.